โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
หมู่ที่ 1 บ้านพิกุลแก้ว   ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆะบูชา
โรงเรียนวัดพิกุลแก้วได้จัดกิจกรรมวันมาฆะบูชาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมของชาวพุทธ และการปฏิบัติตนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีการนำนักเรียนไปเวียนเที่ยน พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดพิกุลแก้ว และวัดกระดาน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,13:51   อ่าน 128 ครั้ง